her image hero image

Adatkezelési Tájékoztató
„HERZ – Minden nap Valentin” elnevezésű nyereményjáték

A Pick Szeged Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a „HERZ – Minden nap Valentin” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője, valamint a www.herzvalentin.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője - eleget téve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet) előírásainak - ezúton teszi közzé a Játék és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Játékban történő regisztrációval (játékszabályzat 2.1.2 pontja alapján) illetve Weboldal használatának megkezdésével – valamint a megfelelő mezők megjelölésével – a Játékba regisztráló, illetve a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1) Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Pick Szeged Zrt.

Székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 18.
E-mail címe: info@herzvalentin.hu

2) A kezelt adatok köre

 1. Játékban történő részvétellel összefüggésben kezelt adatok köre:
  A Játékba történő regisztráció során – a Kódfeltöltés alkalmával – a Játékosnak a következő személyes adataikat kell megadniuk (a*-gal jelölt adatok megadása szükséges a kódfeltöltéshez / a kódfeltöltés feltétele):
  • teljes név (vezetéknév, keresztnév)*;
  • e-mail cím*;
  • telefonszám.

  Nyertesség esetén
  • lakcím*;
  • telefonszám.
 2. Kapcsolatfelvétel a Weboldalon:
  A Weboldal Kapcsolat menüpontja alatt elérhető felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a Játékkal, illetve az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). A Kapcsolatfelvétellel összefüggően a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):
  • teljes név*;
  • e-mail cím*;
  • üzenet*;
  • telefonszám.
 3. Hírlevélre történő feliratkozással összefüggésben kezelt adatok köre:
  Amennyiben a Felhasználó a https://www.facebook.com/helloherz címen elérhető HERZ Valentin chat vagy a herzvalentin.hu weboldalon elérhető chat(a továbbiakban együttesen: Chat) segítségével regisztrál a Játékba, lehetősége van feliratkoznia az Adatkezelő hírlevelére. A hírlevélküldés céljából az Adatkezelő a következő személyes adatokat használja fel:
  • teljes név*;
  • e-mail cím*.

A Weboldalon és a Játékban történő adatszolgáltatásra kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

3) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:

 • Játékkal összefüggésben: Az adatkezelés célja a Játékban való részétel biztosítása, a Játékkal összefüggő kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadásának biztosítása (ezen belül az adatkezelés célja a Játékban részt vevő személyek által megadott adatok ellenőrzése annak érdekében, hogy a nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, továbbá, a Nyeremények megfelelő címre történő kiszállításának biztosítása, valamint a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése).
  Az Adatkezelő nyertesség esetén a Felhasználó rövidített nevét (vezetéknév monogramja és keresztnév) és a nyereményét kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldalon feltünteti).
 • Kapcsolatfelvétel során: Az adatkezelés célja a Játékkal, valamint az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos információk biztosítása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével, Játékkal kapcsolatos észrevételek kezelése.
 • Hírlevélre történő feliratkozás esetén: Az adatkezelés célja az Adatkezelővel és tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, termékekről, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: Hírlevél).

Az adatkezelés időtartama:
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így:

 • Játékkal összefüggésben: az Adatkezelő a megadott adatokat a Játék lezárását követő 90 napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából. Amennyiben a Felhasználó a Játékba történő regisztráció során hozzájárult a Hírlevelek küldéséhez, a nevét és e-mail címét kizárólag ebből a célból az Adatkezelő a jelölt határidőt követően is kezeli, amíg a Felhasználó nem vonja vissza hozzájárulását.
 • Kapcsolatfelvétel esetében: az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kétoldalú kommunikáció befejezésétől, lezárásától számítva legfeljebb 31 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását,
 • Hírlevélre küldése esetén: az Adatkezelő addig kezeli a személyes adatokat, amíg a Felhasználó nem vonja vissza a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

4) A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A Játékban történő részvétel, a Kapcsolatfelvétel, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználók a Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató – a Weboldal esetében a megfelelő mező bejelölésével, a Chat esetében az „Igen” gomb megnyomásával történő – elfogadásával hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul.

A Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Felhasználó nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez, úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt, illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül. Amennyiben a Felhasználó a Játék időtartama alatt a Hírlevél küldése érdekében adott hozzájárulását vonja vissza, a visszavonás nem érinti a Játékos részvételét a Játékban, az Adatkezelő ebből a célból továbbra is jogosult a Felhasználó adatait kezelni.

A Felhasználók kizárólag saját, valódi személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

Az adatközlés címzettjei:

Az Adatfeldolgozók:

I) Café Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.)
Az adatfeldolgozás célja a Játék lebonyolítása, ügyfélszolgálat biztosítása.
Feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.

Al- Adatfeldolgozók:

 • Aldeacom Kft. (székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 55. feszt. 1.)
  Az adatfeldolgozás célja a nyeremények kézbesítése, nyertes Felhasználókkal való kapcsolattartás.
  Feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám
 • SMALLthings Hungary Kft. (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 29. 3. em. 1.; e-mail cím: info@smallthings.hu; telefonszám: +36 70 340 25 85; honlap: https://smallthings.hu)
  Az adatfeldolgozás célja a Játék és a Weboldal felületeinek technikai karbantartása, zavartalan működésének biztosítása.
  Feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.
 • Proworx Digital Kft. (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5. II/3. ép.)
  Az adatfeldolgozás célja a Hírlevél kiküldésével kapcsolatos technikai feladatok.
  Feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím.
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
  Az adatfeldolgozás célja a nyeremények kézbesítése.
  Feldolgozott adatok köre: név, kézbesítési cím.
 • Benyó Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Ady E. u. 51.)
  Az adatfeldolgozás célja a nyeremények csomagolása.
  Feldolgozott adatok köre: név, kézbesítési cím.
 • Invitel Távközlési Zrt. (levelezési cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.; e-mail cím: help@invitel.co.hu; honlap: https://www.invitel.hu)
  Az adatfeldolgozás célja a Weboldal üzemeltetése.
  Feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám
 • Calvus Communications Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 41. III. em. 13., e-mail cím: info@calv.us, telefonszám: +36 70 938 4529.
  Az adatfeldolgozás célja: DM, e-DM kiküldése
  Feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.

II) LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, United States of America, e-mail cím: support@livechatinc.com; honlap: www.chatbot.com) Az adatfeldolgozás célja a játék lebonyolítása, kódok feltöltése, játékosok értesítése.
A kezelt adatok: név, e-mail cím.

III) Bonafarm Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.), mint az Adatkezelők részére marketing szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság.
Feldolgozott adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám.

IV) BonOffice Kft. (levelezési cím: 6725 Szeged, Horgosi út 31.; e-mail cím: info@bonoffice.hu; honlap: https://bonoffice.hu), mint az Adatkezelők részére könyvelési és adóügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság

Az adatok megismerésére jogosultak:
- az Adatkezelő nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkavállalói
- a Café Communications Kft. Játék lebonyolításásban részt vevő munkavállalói
- az Aldeacom Kft. nyeremények kézbesítésében részt vevő munkavállalói
- a SMALLthings Hungary Kft. Játék és a Weboldal felületeinek technikai karbantartásában részt vevő munkavállalói
- a Proworx Digital Kft. hírlevél kiküldésével kapcsolatos technikai feladatokat ellátó munkavállalói
- a Magyar Posta Zrt. nyeremények kézbesítését végző munkavállalói
- a Benyó Kft. nyeremények csomagolásában részt vevő munkavállalói
- az Invitel Távközlési Zrt. nyereményjátékkal kapcsolatos weboldal üzemeltetésében részt vevő munkavállalói
- a Calvus Communications Kft., DM, e-DM kiküldésében részt vevő munkavállalói
- LiveChat, Inc. Játék lebonyolításában részt vevő munkavállalói
- a Bonafarm Zrt. marketing szolgáltatást nyújtásában részt vevő munkavállalói
- a BonOffice Kft könyvelési feladatokat végző munkavállalói

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

6) A Felhasználó jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelő intézkedése a Felhasználó kérelme esetén

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

7) Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

8) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon vagy Chaten való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

9) Jogérvényesítés, panasztétel, jogorvoslat

Jogérvényesítés:
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.

Az elektronikus úton benyújtott kérelemre az Adatkezelő elektronikus formában, vagy az érintett által kért módon válaszol.

Panasztétel:
Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet előírásait, az érintett jogosult arra, hogy – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – panaszt tegyen az érintett Felügyeleti Hatóságnál.

Panasszal Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH), mint Felügyeleti Hatóságnál lehet élni. A NAIH elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu

Az EU területén lévő adatvédelmi hatóságok nevei és elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Jogorvoslat:

a) Bírósági jogorvoslat a Felügyeleti Hatósággal szemben

Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra:

aa) a felügyeleti hatóság jogilag kötelező érvényű döntésével szemben, vagy
ab) ha az illetékes Felügyeleti Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

b) Bírósági jogorvoslat az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szemben

Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

A pert Magyarországon az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

10) Egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2021. január 27.

oldal tetejére oldal tetejére